Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.

I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött, ber vi dig i första hand överklaga det till oss. Redogör i din överklagan för vad du inte är nöjd med. Ditt ärende kommer då att omprövas av oss. För snabbast service avseende ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer i ditt beslutsbrev. Har du inte fått ett beslutsbrev eller din klagan gäller annat, kan du även ange kvittonummer.

Överklagan skickas till:

Mejl: info@trygghetsavtal.se

Moderna Försäkringar Affinity
Box 7830
103 98 Stockholm

I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig.

Du når Klagomålsansvarig genom att mejla: 
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vill du hellre skriva ett brev är adressen: Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm.

Val av utbytesprodukt

Som försäkringstagare är du, vid ersättningsbar totalskada eller stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, berättigad ersättning i form av funktionsmässigt likvärdig produkt eller presentkort enligt gällande villkor. Om du ersätts med en ersättningsprodukt får du i första hand  samma modell och märke. I de fall där produkten funnits på marknaden i över ett år har modellen ofta utgått ur tillverkarens sortiment. I dessa fall väljs den modell som är närmast likvärdig när det gäller egenskaper och specifikationer. Det betyder att design, fabrikat och tillbehör kan komma att skilja sig från det försäkrade objektet. Ytterligare information om försäkringen finner du i ditt försäkringsvillkor. *Ersättning kan också ske i form av ett presentkort motsvarande produktens inköpspris.

 Är du missnöjd med din ersättningsprodukt?

Om du inte är nöjd med den produkt du blivit erbjuden, kan du överklaga beslutet genom att klicka på länken nedan och skicka oss dina synpunkter

Webbformulär, Överklagan av produktval

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta