Dina rättigheter som konsument när du köper en vara av en näringsidkare står i konsumentköplagen. Där står bland annat vad du kan kräva av säljaren om det är fel på vara.

Elgiganten följer konsumentköplagen och lämnar 3 års reklamationsrätt till dig som privatkund. Har du köpt en produkt innan 1/5 2022 är det 1 års garanti och 3 års reklamation och om du köpt en produkt efter 30/4  är det 3 års reklamation.

Under de första 24 månaderna har Elgiganten bevisbördan för att felet inte skulle vara ursprungligt, efterföljande 12 månader så är det du som kund som har bevisbördan för att felet ska ses som ursprungligt. 


Definitionen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis
slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador.

På Konsumentköplag (2022:260) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) kan du läsa lagen i dess helhet.

Konsumentköplagen är i huvudsak tvingande. Det betyder att en säljare inte får ge dig sämre villkor än de som står i lagen. Däremot får säljaren erbjuda dig bättre villkor.

Slitage, felaktigt användande m.m.
Du skall vara uppmärksam på att reklamationssrätten inte gäller om produkten slutar att fungera på grund av bristande funktion genom plötslig och oförutsedd yttre händelse.  Reklamationsrätten gäller inte vid fel som beror på slitage, felaktigt användande    (t.ex. om bruksanvisningen inte följts) eller yttre påverkan (t ex åsknedslag).

Är din produkt äldre än 3 år
Om produkten är äldre än 3 år, täcks den inte längre av reklamationsrätten och du står själv för kostnaden vid eventuella reparationer om du inte har en försäkring som ger förlängt skydd.