Första premien betalas i samband med köp av produkten, dock senast vid leverans av produkten. Du kan alltid välja att betala hela förstaårspremien i förskott.

För vissa produktgrupper, kan du även välja att betala via automatiserade, återkommande betal-/konto-/ kreditkortsdebiteringar*. Betalar du via löpande betalningar från ditt kort ska du se till att ha täckning på kontot senast dagen före varje betalningsperiods utgång. Om du inte har täckning på kontot, eller låter bli att uppdatera kortnummer som löpt ut, sägs försäkringen upp efter påminnelse från oss.

Försäkringsgivaren har rätt att justera premien i samband med förnyelse av försäkringen. Du kommer i så fall att informeras före det priset träder i kraft. Du kan när som helst under försäkringstiden avbryta din löpande försäkring genom att mejla affinity@trygghansa.se, ange då ditt kvittonummer och att du vill säga upp din löpande försäkring. Förlängning tecknas genom betalning av premie för nästkommande försäkringsperiod, senast sista dagen av innevarande försäkringsperiod för att försäkringen ska fortsätta att gälla.

Har du valt att betala hela premien i förskott, och det är en produkt som ska förnyas, blir du erbjuden förnyelse i god tid före din huvudförfallodag.

För att uppdatera dina kortuppgifter, kontakta oss på telefon 0770 456 333 eller mejla till oss.

*Kortet ska vara ett debet-, eller kreditkort med s.k. ”off-line funktionalitet”, såsom Visa eller MasterCard. Vi tar inte American Express eller Diners