Våra försäkringer för hemelektronik och vitvaror ger ett omfattande skydd för otursskador. Du får även skydd mot funktionsfel som inte täcks av garanti eller reklamationsrätt. Försäkringen tecknas direkt i butik eller nätbutik i samband med köp av produkten. Försäkringen fungerar som ett komplement till det skydd du har genom garanti/reklamation och hemförsäkring

Varken reklamationsrätten eller garantin kompenserar dig för skador genom olyckshändelse, åsknedslag, tapp eller vätskeskador, det gör däremot  försäkringen.

Försäkringen ger en förlängd trygghet efter garantins och reklamationsrättens slut. Försäkringen tecknas 1 år i taget eller löpande månadsvis för vissa produktgrupper.  För vitvaror erbjuder vi skydd upp till 5 år, att jämföras med reklamationsrättens 3-åriga skydd för ursprungliga fel. När det gäller reklamationsrätten är det viktigt att komma ihåg att det efter de första 6 månaderna är upp till dig som kund att bevisa att felet är ursprungligt. 

Försäkringen lämnar ersättning vid inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor - det täcks inte av garanti och reklamationsrätt. 

Hemförsäkringar ger bara skydd för otursskador om du har ett s.k. Allriskförsäkring/Drulleförsäkring. Dessutom måste du i de flesta fall betala självrisk (ofta 1500-2000 kr). När ersättning från hemförsäkring ska räknas ut drabbas du även av ett så kallat åldersavdrag om produkten är 1 år eller mer. Med försäkringen betalar du inte självrisk för någon annan produkt än mobiler och du drabbas aldrig av åldersavdrag. Visste du att när hemförsäkringen ersätter en skadad laptop/PC drar man vanligen av så mycket som 50% av värdet efter år 1? 

Vad får du ut från hemförsäkringen om du spiller kaffe över datorn?

Ersättning från hemförsäkring kräver att du har tilläggsförsäkringen allrisk/drulle som täcker otursskador.
Inköpspris för 18 månader sedan: 12 000 kr 
Pris för motsvarande dator idag: 8 000 kr
Åldersavdrag, 50%: 4 000 kr
Självrisk: 1 500 kr
Din ersättning: Endast 2 500 kr